کيسه فيلتر ها کپليمايد (Copolymide) به اختصار PM توانايي تحمل شرايط دمايي تا 260 درجه سانتيگراد را دارند. اين ويژگي منجر به کاربرد گسترده آنها در کارخانجات ذوب، بويلرهاي ذغال سوز، زباله سوزها، کيلن ها و کوره هاي کلسينه شده است. اين نوع الياف غير قابل اشتعال و غير نم بين (Hygroscopic) است و در شرايط با pH پايين عمر طولاني دارد و ميزان اختلاف فشار آن کم است. اين الياف در شرايط دمايي بالا مقاومت خوبي نسبت به محيط هاي اسيدي دارند و بر خلاف الياف فايبرگلاس دچار سائيدگي ناشي از منعطف شدن نمي گردند. البته از بکار بردن اين الياف در محيطهاي بازي و در دماي بالا مي بايست خودداري نمود .طي فرآيند توليد و تکميل کاري مي توان ويژگيهاي عملکردي متنوعي را بر روي اين نوع از الياف اعمال کرد که شامل اعمال غشاي تفلوني يا پي تي اف ئي جهت افزايش راندمان فيلتراسيون و تسهيل جداشدن کيک، پرز سوزي و صيقلي کردن و يا ضد آب و ضد روغن کردن مي شود .

 

پروژه های مرتبط