پلی پروپیلن (Polypropylene) به اختصار PP یکی از پر مصرف ترین و اساسی ترین پلیمر های مورد استفاده در دنیا به فرم فیلم، ورق و الیاف می باشد. الیاف این نوع فیلتر دارای یکنواختی بالایی است که فرآیند تمیزکاری و جداشدن کیک غبار از روی آن به سهولت انجام می شود و احتمال کور شدن آن به مراتب کمتر است. حداکثر دمای کاری این فیلترها ۷۵ درجه سانتیگراد می باشد. مهمترین ویژگی این ماده پایداری در برابر حلال های شیمیایی، انواع بازها و اسیدهای آلی و معدنی است، اگرچه عملکرد این فیلتر ها در حضور قلیاهایی مانند هیدروکسید سدیم و یا هیدروکسید پتاسیم در دمای بالای ۹۳ درجه مطلوب نیست. عملکرد فیلتر های پلی پروپیلن در حضور عوامل احیا کننده خوب است. این نوع فیلتر در حضور اکثر حلال های آلی بجز کتون ها، استرها و هیدروکربن های کلر دارای مقاومت قابل قبولی است
کاربرد اصلی این نوع فیلتر محیط مرطوب و دارای عوامل شیمیایی است زیرا این الیاف رطوبت را جذب نمی کنند.
طی فرآیند تولید و تکمیل کاری می توان ویژگیهای عملکردی متنوعی را بر روی این نوع از الیاف اعمال کرد که شامل پرز سوزی، صیقلی کردن و ضد آب و ضد روغن کردن می شود.

پروژه های مرتبط