فیلتر های آرامیدی دارای مقاومت بالا در محدوده دمایی ۲۱۰ درجه سانتیگراد هستند. کاربرد عمده این نوع فیلترها سیستم های غبارگیر با سایندگی بسیار بالا، کوره های قوس الکتریکی، خشک کن های با دمای بالا، کوره های کوپل (Cupola) و کاربردهای شیمیایی  با دمای بالا است. این نوع پارچه در اکثر محیط های قلیایی  مقاومت خوبی دارد. البته اکثر اکسیدهای معدنی به این الیاف آسیب می رسانند و در حضور برخی ترکیبات فنلی حل می شوند. عملکرد این الیاف در برابر اکثر حلال های آلی مناسب است. این نوع کیسه فیلتر ها تحت نام تجاری نامکس (Nomex) نیز عرضه می شوند.

پروژه های مرتبط