شیر برقی بگ فیلتر (جت پالس) – سلنوئید ولو
شیر برقی مخصوص هوای فشرده معمولا در قسمت فیلتراسیون سیستم های بگ فیلتر ، توربین های گازی، نمک زدایی و .. استفاده می شود. این نوع شیر ها معمولا برای تمیز کردن فیلترها به طور مثال فیلتر های کاتریجی، فیلتر های پارچه ای ، فیلتر های سرامیکی و … استفاده می شوند. عملکرد صحیح سیستم تهویه و تصفیه از بگ فیلتر به راندمان سیستم پاکسازی کیسه فیلتر ها وابسته می باشد . یکی از روش های رایج و اصولی در پاکسازی فیلتر های کیسه ای استفاده از سیستم پالس جت هوای فشرده می باشد . در صورتی که سیستم پالس جت به درستی طراحی شود راندمان سیسم بگ فیلتر بسیار به حداکثر میزان خود می رسد و در صورتی که سیستم پالس جت بصورت اثر بخش کار خود را انجام ندهد سبب افزایش فشار استاتیک در سیستم تهویه می شود که به سبب آن سبب کاهش حجم هواگذر، افزایش مصرف برق و کاهش طول عمر سیستم تهویه می گردد. یکی از قطعات اصلی مورد استفاده در سیستم بگ فیتر از نوع پالس جت، شیر برقی ( Solenoid valve ) می باشد .انتخاب صحیح و اصولی شیر برقی نه تنها سبب افزایش راندمان سیستم تصفیه می شوند بلکه سبب افزایش طول عمر کیسه فیلتر می گردد . به همین دلیل انتخاب صحیح و درست شیر برقی سبب کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری سیستم تهویه و بگ فیلتر می گردد .

تازه ترین پروژه ها