کیج های (سبد های فیلتر)  از جنس فولاد کربنی، مفتول کششی سیاه و یا مسوار با پوشش رنگ الکترواستاتیک، رنگ نسوز فلزی و یا آبکاری گالوانیزه سرد قابل عرضه می باشند.

استفاده از تجهیزات به روز جوش مقاومتی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت امکان ساخت سبد فیلتر تا طول 8 متر به صورت یک تکه را فراهم نموده است.

البته جهت سهولت حمل و نقل و نصب سبد های بلند می توان آنها را بصورت دو تکه تولید نمود که با استفاده از کوپلینگ بهم متصل می شوند.

تازه ترین پروژه ها