در غبارگیر کیسه ای با جریان هوای معکوس، کیسه ها بر روی صفحه ای در پایین محفظه بسته شده و از یک قاب آویز قابل تنظیم در بالای صفحه به حالت تعلیق در آمده اند. جریان گاز کثیف به طور معمول وارد محفظه کیسه و از سمت داخل کیسه ها عبور کرده و غبار داخل کیسه ها جمع آوری می شود.

غبارگیر های کیسه ای با هوای معکوس برای فراهم سازی امکان عملیات مستمر جداسازی بخش بندی می شوند. قبل از آغاز یک دوره تمیز کاری، فیلتراسیون در محفظه ای که باید تمیز شود متوقف می شود. کیسه ها با تزریق هوای پاک در جهت عکس به داخل جدا کننده، که آن بخش را پر فشار می کند، تمیز می شوند. فشار باعث می شود کیسه ها تا حدی سقوط کنند که این امر باعث ترک خوردن کیک و سقوط آن به قیف زیرین می شود. در پایان چرخه تمیز کردن، جریان هوای معکوس قطع شده و محفظه به جریان اصلی بازگردانده می شود.

جریان گاز کثیف به حفظ شکل کیسه ها کمک می کند. با این حال، برای جلوگیری از سقوط  کامل و سایش پارچه در طول دوره تمیز کردن، حلقه های سفت در فواصل معین به کیسه ها دوخته شده اند.

تازه ترین پروژه ها