طراحی هود های تهویه صنعتی

 در مقالات

معرفی هود های تهویه صنعتی مخصوص آشپزخانه
(آخرین نوآوری ها و بهبود ها در طراحی هود های تهویه صنعتی)
هود های تهویه صنعتی برای آشپزخانه ها از هود های کوچک خانگی گرفته تا دسته ای از هود های تجاری در آشپزخانه رستوران های زنجیره ای را شامل می شود. هدف اصلی برای بکارگیری چنین هود های تهویه صنعتی جمع آوری حرارت تولیدی توسط اجاق ها، دود، ترکیبات فرار، ذرات روغن و بخار برای جلوگیری از آتش سوزی و همچنین سلامتی کارکنان موجود در آشپزخانه می باشد .