سیستم تهویه صنعتی ذرات گرد و غبار موجود در صنایع داروسازی

 در مقالات

تعداد اندکی از صنایع بخصوص صنایع داروسازی بطور کاملا ویژه ای باید از قوانین موجود در نظام سلامت پیروی کنند . که البته دلایل بسیار خوبی برای این سخت گیری ها موجود می باشد. هر مصرف کننده ای می خواهد دارویی که دریافت می کند بطور بسیار موثری اثر کند . چنین صنایعی با چنین فشار بالایی از سوی مشتریان و همچنین از سوی استاندارد های ایمنی سلامت وضع شده برایشان بسیار به سختی قابلیت تطبیق پذیری و انعطاف را دارا می باشند . برای مطابقت کردن با چنین استاندارد های تهویه صنعتی که بطور سخت گیرانه ای برای محیط کارشان وضع شده است نیاز به یک مدیریت بسیار منعطف در مورد فیلتراسیون و تصفیه ذرات گرد و غبار دارند.