مشخصات فنی کیسه فیلتر ها

مقاومت شیمیایی مقاومت فیزیکی (C)حداکثر دما نام تجاری نام
حلال اکسیداسیون قلیا اسید آلی اسید معدنی کشش سطحی لرزش ساییدگی حرارت مرطوب حرارت خشک متناوب مداوم
عالی متوسط متوسط خوب ضعیف خوب خوب متوسط خوب خوب 82 کتان کتان
عالی خوب متوسط خوب خوب عالی عالی خوب متوسط خوب 80 پلی استر پلی استر
عالی خوب متوسط خوب خوب عالی خوب خوب خوب خوب 145 135 Orlon
Acrilan
Creslan
آکریلیک
خوب خوب خوب خوب خوب خوب متوسط متوسط متوسط متوسط 72 Dynel
Verel
مداکریلیک
عالی خوب خوب عالی متوسط عالی عالی عالی عالی عالی 215 205 نومکس
Nomex
پلی آمید
عالی خوب متوسط خوب متوسط عالی خوب خوب متوسط عالی 300 259 P-84 پلی مید
عالی خوب عالی عالی عالی خوب عالی عالی عالی خوب 110 94 Herculon
Reevon
Vectra
پلی پروپیلن
عالی عالی عالی عالی عالی خوب خوب متوسط عالی عالی 240 220 Teflon
FEP
TFE
تفلون
عالی عالی عالی عالی عالی خوب خوب متوسط عالی عالی 280 259 Rastex PFTE
ضعیف خوب خوب عالی عالی خوب خوب متوسط متوسط متوسط 177 Vinyon
Clevylt
پلی ونیل کلراید
عالی عالی متوسط عالی عالی متوسط ضعیف ضعیف عالی عالی 315 259 Glass گلاس
خوب عالی خوب خوب خوب خوب ضعیف ضعیف عالی عالی 280 259 Fiberglass فایبرگلاس

 

پلی استر (Polyester felt)

 • دمای پیوسته کاری : 135 درجه سانتی گراد (275 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 150 درجه سانتی گراد ( 300 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : بی اثر
 • مقاومت قلیایی : ضعیف
 • مقاومت در برابر اسید های معدنی: خیلی ضعیف
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :ضعیف
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: خوب
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : خوب

 فیلتر کیسه ای پلی پروپیلن (Polypropylene felt)

 • دمای پیوسته کاری : 90 درجه سانتی گراد (190 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 100 درجه سانتی گراد ( 210 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : عالی
 • مقاومت قلیایی : عالی
 • مقاومت در برابر اسید های معدنی: عالی
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :عالی
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: خوب
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : عالی

فیلتر کیسه ای نومکس (Nomex or Aramyd)

 • دمای پیوسته کاری : 205 درجه سانتی گراد (400 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 220 درجه سانتی گراد ( 425 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : بی اثر
 • مقاومت قلیایی : خوب
 • مقاومت در برابر اسد های معدنی: ضعیف
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :خیلی ضعیف
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: ضعیف
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : خوب

 فیلتر کیسه ای پلی آمید ( Polyimide P8)

 • دمای پیوسته کاری : 245 درجه سانتی گراد (475 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 260 درجه سانتی گراد ( 500 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : بی اثر
 • مقاومت قلیایی : ضعیف
 • مقاومت در برابر اسد های معدنی: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :خیلی خوب
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون:خیلی خوب
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : عالی

 فیلتر کیسه ای آکریلیک

 • دمای پیوسته کاری : 121 درجه سانتی گراد (250 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 135 درجه سانتی گراد ( 275 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : خیلی خوب
 • مقاومت قلیایی : ضعیف
 • مقاومت در برابر اسد های معدنی: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :عالی
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: خوب
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : خیلی خوب

فیلتر کیسه ای تفلونی

 • دمای پیوسته کاری : 260 درجه سانتی گراد (500 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 280 درجه سانتی گراد ( 535 درجه فارنهایت)
 • مقاومت بیولوژیکی : خیلی خوب
 • مقاومت قلیایی : خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های معدنی: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک :خیلی خوب
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر حلال های ارگانیک : خیلی خوب

فیلتر کیسه ای فایبرگلس

 • دمای پیوسته کاری : 260 درجه سانتی گراد (500 درجه فارنهایت)
 • حداکثر دمای قابل تحمل 280 درجه سانتی گراد ( 625 درجه فارنهایت)
 • مقاومت در برابر اسید های معدنی : خوب
 • مقاومت قلیایی : ضعیف
 • مقاومت در برابر عوامل اکسیداسیون: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های معدنی: خیلی خوب
 • مقاومت در برابر اسید های ارگانیک : خیلی خوب